Září 2009

Stereotypy a konvence západní společnosti

10. září 2009 v 11:47 | Tomáš Bílek
Vyšlo v deníku Neviditelný pes, 9.září 2009:


Některým společenským stereotypům jsem už na Neviditelném psu věnoval samostatné články. . Nepochybně však zůstává celá řada témat, které nám, lidem západní kultury, připadají nepostřehnutelné, možná až banální. Představíme-li si však, že by náš civilizační okruh navštívil jakýsi fiktivní host, nezatížený předsudky a otupělostí, patrně by tyto fenomény nemohl přehlédnout. V tomto článku tedy vyberu z těchto témat jakousi čtveřici, byť tématicky dosti nesourodou: (celý text je zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-stereotypy-a-konvence-zapadu-fp4-/p_spolecnost.asp?c=A090907_210322_p_spolecnost_wag