Listopad 2008

Změny na profilu www.lide.cz/t.ombi

30. listopadu 2008 v 13:10 | Tomáš Bílek |  --- aktuální ---
Provedl jsem úpravy na osobním profilu www.lide.cz/t.ombi v souvislosti s připravovanou misí u OBSE.

Pravice vs. levice (nejen) z pohledu externalit aneb proč jsem přešel od pravice k pravému středu

21. listopadu 2008 v 2:02 | Tomáš Bílek |  Dosud nepublikované vlastní články
Externality, přirozená hierarchie, instinkt skupinové identity. Jak to vše souvisí se sporem levice vs. pravice?
Nejdříve trochu ekonomické teorie: Externality mohou prozradit k tématu legitimity politických ideí mnoho. V různých souvislostech se k nim proto budu v tomto textu vracet. První premisou budiž skutečnost, že lidé jsou egoističtí. Tím, že systém inklinuje ke kooperaci nabídky a poptávky, však dochází k prospěchu pro druhé. Sobectví není trhem odstraněno, spíše částečně eliminováno zákonem tzv. pozitivních externalit. Tržní subjekt vykonává něco ve svůj prospěch, ale nezamýšleným důsledkem je prospěch někoho dalšího.[1] Max Weber v díle "Protestantská etika a duch kapitalismu" ukazuje, že vlivem morálky a správného uspořádání společenských hodnot, dochází k vytváření společnosti nevyžadující vynucenou solidaritu a vysoké daně. Protestantská etika však (díky racionálnímu vztahu ke spotřebě a investicím) vede k tomu, že solidární společnost je zároveň výkonná a růstově motivovaná.
Co však s dichotomií pravice vs. levice, má-li pospolitost etiku pokleslou? Není levicová, tedy vynucená solidarita řešením? Nebude-li přístup vlastníka (resp.autority) vůči zaměstnanci (resp.lidem bez autority) sociálně vstřícný, dostane to vlastník příkazem? Vysokými daněmi nebo daňovou progresí?
Domnívám se, že problém je složitější. Pospolitost ovlivňují kromě externalit i hierarchie jako přirozená funkce skupiny (o té pohovořím později), a také cosi, jako instinkt skupinové identity.
O co jde? (Celý text je zde: http://tombi22.blog.cz )