Říjen 2008

Jak skloubit homosexualitu s biblickým křesťanstvím

19. října 2008 v 14:16 | Tomáš Bílek |  Vlastní publikované články - nadčasové
Vyšlo v měsíčníku Getsemany 1/09: http://www.getsemany.cz/node/2023
Chci se v této práci pokusit zpracovat téma míry křesťanské legitimity liberálního a konzervativního pohledu na oblast homosexuality. Jak známo, (křesťanští) konzervativci odmítají legitimitu homosexuálních svazků plošně. Liberální křesťané naopak homosexuální svazky legitimizují, tvrdí, že závazný a věrný svazek je hoden ocenění (což je např. stanovisko Českobratrské církve evangelické). Také se pokoušejí všechna bibilické místa o homosexualitě vysvětlit tak, že se v nich nemluví o věrném a dobrovolném vztahu dvou vyzrálých jedinců.
Křesťanští konzervativci však poukazují na to, že homosexualita je sama o sobě explicitně označena za "protipřirozenou," "hanebnou" (Řím 1, 26-27) a homosexuální styk za hoden smrti (Lev 20, 13). Chceme-li být biblicky důslední (a předpokládáme-li, že Bible je vdechnuté a neomylné Boží slovo), vylučují tyto verše i legitimitu věrného, partnerského vztahu dvou osob stejného pohlaví (ledaže by tento pár - hypoteticky - žil v dobrovolném celibátu) a své homosexuální fantazie umrtvoval "mocí Ducha" (2Kor 2,4).

Novinky na blogu

8. října 2008 v 22:52 | Tomáš Bílek |  --- aktuální ---
Dnes jsem provedl určité úpravy posledního článku ("Co ve volebních programech...") a přidal jsem aktivní odkazy na vlastní fotoweb, hudební tvorbu a rodinnou firmu (viz profil v levém sloupci).