Sudetské paralely gruzínské kauzy

27. srpna 2008 v 12:20 | Tomáš Bílek |  Vlastní publikované články - aktuální
K americké, zjednodušeně vzato, ani k západní diplomacii, nemám většinou významnější výhrady. Přesto mě, čas od času, sterotypy euroamerické zahraniční politiky vyvádějí z míry. Ať už to byla kampaň za uznání - v podstatě - teroristického státu Kosovo, medializace kauzy Tibet (který by nepochybně okupovala i případně vzniknuvši demokratická Čína) či "zasednutí si" na Mugabeho Zimbawe (jako by v Africe neexistovalo více srovnatelných, ne-li horších režimů, například v Rovníkové Guinei či Eritrei).
Naposledy tady máme gruzínský konflikt v zajetí rusofobního diplomaticko-novinářského establišmentu. Patrně jediným nekomunistickým politikem u nás, který na tuto hru nepřistoupil, je Václav Klaus. Nedělám si iluze o demokracii v Rusku ani o jeho zahraniční politice. Je však korektní srovnávat ruskou invazi do Gruzie s rokem 1968? Osetové (narozdíl od mnoha jiných národů) měli s Rusy historicky dobré vztahy a nepřekvapuje, že tradičně protiruské a nacionalistické tendence Gruzínů jim nebyly a nejsou pochuti. Komu se chtěl zavděčit gruzínský prezident Saakašvilli svou invazí do Jižní Osetie a Abcházie, více než 15 let poté, co tyto neuznané státy vyhlásily samostatnost? Vlasteneckému mýtu o velké a hrdé Gruzii?
Nikoliv, paralela s někdejším sovětským vpádem do ČSSR není příliš trefná. Vkrádá se spíše troufalá paralela s kauzou někdejších Sudet, tou však možná podkopu vlastenecký mýtus český. A za to by mě už Václav Klaus nepochválil. Uvažme, že by v třicátých letech minulého století Hitler neuspěl a prosadilo se Německo demokratické a stabilní. Sudety, přiřknuté ČSR v roce 1918 pod vlivem antiněmeckých nálad poválečného světového společenství, by pochopitelně zůstávaly osídleny Němci. Logicky, proč by sudetští Němci (a rovněž poražení Uhrové, resp. Maďaři) chtěli navěky žít pod vládou československých úřadů? I vyhlásili by možná časem samostatnost i bez Hitlera a Československo by se ocitlo v hranicích nám známých z pomnichovských dob. Hledal by velkočeský (a slovenský) vlastenecký duch záminku k invazi na tato území, tradičně obývaná Němci (a Maďary)? Nebo by přání většiny zdejších obyvatel uznal? Zasáhlo by poté vojensky Německo? Třeba i demokratické a civilizované?
Tyto otázky by si, myslím, měli klást čeští jestřábové, když tak hájí Gruzii, která se při invazi do Jižní Osetie neštítila mnoha zvěrstev. Máme tomu rozumět tak, že by Češi reagovali stejně, byli-li by v pozici Gruzínů a sudetští Němci v pozici Osetů? Mám naději, že by tomu tak nebylo, neboť jsme národem kultivovaným a civilizovaným. Přál bych si však, aby ideologická předpojatost a rigidní, často imperialismem motivované "dvojí metry" západních diplomatů byly nazvány pravým jménem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Tomáš Bílek Tomáš Bílek | E-mail | 31. srpna 2008 v 20:23 | Reagovat

Na Neviditelném psu proběhla ke článku docela věcná diskuse s mnoha historickými odbočkami. Je zde http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A080828_105957_p_zahranici_wag&all=Zobrazit+p%F8%EDsp%ECvky

2 Dan Drápal Dan Drápal | 1. září 2008 v 16:29 | Reagovat

Milý Tomáši,

Jsou věci, které bys měl možná zapracovat do svých úvah.

Nepíšeš o tom, že poměrně dlouhou dobu, minimálně několik týdnů, před

gruzínským útokem na Chcinvali Jihoosetinci (nebo Rusové?) ostřelovali

řadu gruzínských vesnic.

Nezaráží tě zřejmě přehnané zprávy o gruzínských zvěrstvech. Rusové

udávali dva tisíce mrtvých v Cchinvali, podle mnoha jiných zdrojů -

nikoli gruzínských - se zdá být reálné číslo 150. Tím nechci Sakašviliho

útok na Cchinvali hájit; jen se mi zdá, že skutečně vlítl do chystané

pasti.

Není Ti divné, že hned v den gruzínské akce má Rusko připraveno 1200

tanků, tedy více, než zaútočilo na Afghánistán nebo než bylo použito při

invazi do Československa?

Píšeš, že "Osetové měli s Rusy dobré vztahy." Milý Tomáši, Osetové se na

území Gruzie dostali na přelomu 18. a 19. století, když prchali před

Rusy, obsazujícími severní Kavkaz. Gruzínci je tehdy velkoryse přijali

na své území.

Nepíšeš nic o tom, že Gruzínci tvořili před 17 lety 46 % obyvatel

Abcházie, kdežto Abcházové jen 27 %. Nepíšeš nic o Gruzíncích vyhnaných

z Jižní Osetie. Tam se žádná zvěrstva neděla?

Nemyslím si, že Gruzínci jsou beránci. Myslím si ale, že v případě

tohoto konfliktu šlo o dobře naplánovanou a Rusy výborně sehranou

provokaci, která jim umožnila obsadit gruzínské území. Přiznávám se,

ano, podle všech definic jsem rusofob.

Vše dobré přeje

Dan Drápal

3 Tomáš Bílek Tomáš Bílek | 1. září 2008 v 16:30 | Reagovat

Milý Dane,

předem chci říct, že si velmi cením tvé publikační činnosti, neboť tvé postřehy mi připadají často velmi inspirující. Několikrát mi dokonce daly nový náhled na témata, na která jsem měl dlouhodobě stabilní názor, takže jsem pod tvým vlivem názor pozměnil (např. v otázce Srbsko vs. Kosovo). Proto beru dost vážně, že jsi měl potřebu na můj článek reagovat a nechci to odbýt jen povrchní sebeobhajobou.

1. Píšeš, že Gruzie velkoryse přijala Osety na svém území. Vztahy Osetů a okolních národů byly historicky komplikované. Považme, že se dobrovolně spojili s Ruskem v 18.století, kdy byli ohroženi Turky. Není možné pominout ani genocidu Osetů ze strany Gruzie po roce 1918. Poté, co (v souvislosti s ústupem komunistického sevření kolem r.1989) měly spory mezi Gruzíny a Osety šanci se opět projevit, sáhla Gruzie po zrušení osetštiny jako oficiálního jazyka - a po vyhlášení nezávislosti Osetů - i po zrušení jejich oficiální autonomie. Gamsachurdiův nacionalistický režim pak s němi jednal docela tvrdě. Výsledkem historických vazeb mezi Osety a Rusy na jedné straně a Gruzíny a Osety na straně druhé, byla skutečnost, že Osetové nalezli vztah spíše k Rusům než ke Gruzíncům.

2. Pokud Gruzíni v podstatě zničili Osetskou metropoli Cchinvali na padrť, nezdá se mi počet mrtvých 150 moc přesvědčivý.

2. Etnické čistky a změny skladby obyvatelstva se žel, podobně jako v mnoha jiných podobných případech, nevyhnuly ani tomuto regionu. Zločiny se udály na obou stranách, jak už to většinou bývá.

3.Ve svém článku netvrdím, že podporuji vyhlášení nezávislosti J.Osetie (či Abcházie) a ni uznání tohoto aktu Ruskem. Zaměřuji se jen na západní diplomacii, která stojí jednoznačně na straně Gruzie (Kvůli ropovodu? Kvůli většinovému dlouhodobě prozápadnímu myšlení obyvatelstva a tudíž spolehnutí se na něj v případě začlenení se do NATO, navzdory demokratickým deficitům?). Copak obdobně stál Západ na straně - dnes už demokratického - Srbska, ve sporu o Kosovo? Na nezávislost Abcházie a J.Osetie nemám vytříbený názor, nevím toho mnoho např. o vyzrálosti, schopnostech a morálním kreditu polit. repzentace těchto neuznaných státečků. Proto jsem se do tohoto tématu ve svém článku ani nepouštěl. Navíc se principiálně přikláním k presumpci nedělitelnosti států (dokud se rozdělení neukáže jako obecně nejlepší řešení pro většinu ze stran). Škoda, že v případě Osetie a Abcházie neexistuje vůle řešit spor za asistence zprostředkovalů z demokratických zemí. Zdá se, že Gruzie, Rusko ani samotné separatistické republiky se o řešení kauzy s nikým dělit nechtějí.

3. Srovnání s rokem 1968 se mi nezdá korektní, už protože - slovy prezidenta Klause - tehdejší čs.armáda nepodnikla invazi na Podkarpatskou Rus a SSSR nezasáhl v odpovědi na tento akt. Nepřikláním se ani na stranu teorie o ruské pasti na Gruzii ani proti této teorii. Tanky v pohotovosti mohli mít Rusové už jen proto, že Gruzie se svým plánem invaze netajila, tento plán byl připraven již roku 2006 a ruské zpravodajské služby o tom věděly.

4. Rusko je státem s nentansparentním systémem a s trvale imperailistickými ambicemi. Když se dovídám o převládajících politických a morálních pohledech na svět ze strany ruského obyvatelstva, mám někdy pocit, že tandem Putin-Medveděv je pro ruský národ spíše menší zlo, než by tomu mohlo klidně ve skutečnosti být. Určitě však netvrdím, že Rusko má v otázce gruzínské kauzy menší podíl viny.

Taky přeji vše dobré,

Tomáš Bílek

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Komerční sdělení:

Poznámka: otevírají se v novém okně

Výhodná hypotéka? Záleží jen na Vás jaká bude. Ušetřete desetitisíce.

Vzrušující dovolená?! Zaleťte se podívat do Moulin Rouge v Paříži.

Vše co chcete vědět o zahradě...

4 Dan Drápal Dan Drápal | 1. září 2008 v 16:31 | Reagovat

Milý Tomáši,

Tak vidím, že o tom něco víš - některé věci jsem nevěděl, třeba o útlaku

Osetů po roce 1918. Je mi to líto - věděl jsem jen tolik, že po roce

1918 měla Gruzie velmi zajímavou socialistickou (v podstatě menševickou)

vládu a byla vysoce demokratická, než tento stát bolševici roku 1921

definitivně a bez milosti zničili.

Já jsem se paralelami nikdy moc nezabýval. Klausova paralela s

Podkarpatskou Rusí mi přišla naprosto ujetá. Když už bych nějakou

paralelu hledal, tak s Čečenskem. Tam, obávám se, Rusové podnikli něco,

v čem zabránili Gruzíncům. 200 000 mrtvých a zcela zničený Groznyj mluví

za sebe. Proti tomu je Cchinvali brnkačka, jakkoli je hrozné, kdyby tam

zemřel třeba jen jediný člověk.

Co se týče bombardování Cchinvali, pak o tom mám velmi rozporné

informace. Ruskou verzi znáš, možná jsi četl i verzi senátora Štětiny,

který do Gruzie na několik dní zajel a svou zprávu pak publikoval na

"Psu". Podle něj - ale četl jsem to i kdesi jinde - 8. srpna od 15 do 18

hodin naopak bombardovali Cchinvali Rusové, aby zničili gruzínskou

armádu, která ten den ráno Cchinvali obsadila. Senátor Štětina může být

zaujatý, ale popravdě řečeno, kdybych se měl rozhodovat mezi ruskou

verzí a tou jeho, asi bych se přiklonil k jeho - Po Beslanu a po

předchozích událostech v Rusku, kde podle všeho ruská tajná služba

vyhodila do povětří několik domů a svedla to na Kavkazany.

Já osobně být Gruzínem bych Abcházii a Osetii nechal být - je to

ztracený boj. Stejně jako snahy Srbska udržet Kosovo nebo kdyby se Češi

snažili udržet Slováky.

Ať už jsou detaily jakékoli, obávám se, že konstantou v celé věci je

snaha Ruska se rozšířit. Na rozdíl od Klause vůbec neberu argument, že v

roce 1968 to nebyli Rusové, ale Sověti. Podle dosavadních zkušeností je

zcela jedno, zda v Rusku vládne car, bolševik nebo Putin. Budou-li

podmínky, Rusko se prostě bude rozšiřovat na úkor svých slabších

sousedů. Proto před ním varuji a v tomto slova smyslu jsem, vzato podle

etymologie, skutečně "rusofob", protože se Ruska opravdu bojím. Pouze si

myslím, že nejsem cvok.

Měj se dobře!

5 Marek Slánský Marek Slánský | 1. září 2008 v 16:34 | Reagovat

Ja osobne se nechci plest do politickych otazek budouciho vyreseni

konfliktu, ale osobne musim rict, ze jsme sokovan dezinformacemi o

konfliktu, ktere provadeli zapadni masove sdelovaci prosterdky a take ceske

noviny. Denne jsem behem konfliktu cetl vsechny maaterialy urcne danemu

konfliktu na webstrankach CNN, BBC, Reuters, MF Dnes, a take ruske

sdelovaci prostredky a srovnaval jsme zpusob predavani informaci.

Jsme sokovan z toho, jakym zpusobem tisk na zapade ignoruje a vedome

dezinformuje> Zdfe je nekolik pripadu :

- gruzinske jednotky jeste do zacatku valky pred nekolika mesici narusili

dohody o primeri a zacali budovat sve vojenske opevneni a umistovat sve

delostrelectvo v Koderskem udoli na severu Abchazie. Toto udoli hranici s

ruskym kavkazem a z nej behem poslednich nekolika let prechazeli teroriste

na uzemi Ruska, kde porvadeli terorosticke akty v Cecensku a v jinych

oblastech. Toto udoli podle vsech mezinarodnich dohod patrilo pod spravu

autonomie Abchazie, a v udoli byl zakaz rozmistovat vojenskou techniku a

jednotky. Mohla tam byt puze mistni policie. GRuzinske jednotky pred par

lety ovladly sveer tohot udoli a zacali tam budovat sve vojenske opevneni,

sklad s munici a behem poslednihc nekolika mesicu tam zacali shromazdovat

tezkou techiku. (napr. delostrelectvo GRAD) . V tomto udoli byli dlohodobe

skoleni teroriste, kteri byli posilani do Cecenska a Dagestanu podnikat

teroristicke utoky. Bylo dokazano, ze cast teroristu v Beslanu meli jasne

spojeni s timto udoli a s gruzinskymi jednotky v tomto Koderskem udoli.

Rusko behem poslednich 4 let znovu a znovu apelovalo na gruzinsou stranu a

na USA, aby odzbrojili a znicili tyto vojenske utvary v Koderskem udoli,

ktere tam podle mezinarodnich dohod nemeli co delat. USA a Gruzie na tyto

vyzvy ale mlcelo a dal pokracovali destabilizovat rusky kavkaz podporou

techto teroristu. Proto se neni co divit, ze Rusko pomohlo Abchazii toto

udoli vzit pod svoji kontrolu a nyni se ukazalo, jaky velky vojenky arsenal

se tam nachazel, ktery Gruzie a USA neustale odmitala. V tomto udoli byli

mezinarodni pozorovatele, kteri celou dobu mlceli o tom, jaky vojenky

arsenal tam Gruzie shromazduje nehlede na vsechny dohody o tomto udoli, kter

bylo demilitarizovanou zonou ... Byly nalezeny podrobne mapy obsazeni

gruzinksymi jednotky Abchazie a tato operace mela zacit na 3 dny pozdeji nez

agrese do Jizni Osetie. Tyto vojenkse plany mapy ruske predstavitele

nekolikrat ukazovali novinarum,aale zapadni noviny o tom plne mlci.... Ktere

zapadni prostredky o tom napsali nebo ukazali dane mapy?

- zapadni novny neukazuji reportaze lidi z Jizni Osetie, ktery masakrovali

gruzinsiti vojaci pred tim, nez ruske jednotky prijeli do Cvinchali.

Gruzinsti vojai zavirali bezbranne lidi do domu, vhazovali do nich granaty,

podpalovali domy a lide horeli zaziva. Mnoho domu na vesnicich bylo

gruzinskymi tanky srovnano se zemi. Byli dokonce pripady urezavani hlav

osetincu. Osetinske hrbitovy valcovali gruzinske tanky, tezke delostrelectvo

(splosne bombardovani GRAD) a gruzinske tanky strileli primo na obytne

panelaky. Vsechny tyto dukazy se daji jednoduse unvidet a popsat pri

navsteve Cvinchali, ale zapadni novinari vubec naspechaji s popisem toho, co

tady Gruzie delala. Zato ale okamzite ukazovali bombardovane domu v Gori...

Obe starnbu konfliktu prekracovali v mnoha pripadech etiku vedeni boju, ale

u Gruzii se o tom nic na zapade nedozvite...

6 Marek Slánský Marek Slánský | 1. září 2008 v 16:35 | Reagovat

- zabery CNN a mnohych jinych TV ukazovali jakoby masovy obstrel a

bombardovani ruskymi jednotakmi Gori, pricemz slo ale jednoznacne o video

zabery z Cvinchali, na kterych Gruzie napadla toto mesto v prvni den

konfliktu. CNN to udelala jednoznacne vedome, protoze tyto prvotni zabery

byly nejdriv odvisilany ruskou TV jako napadeni Cvinchali. CNN vedome a

lzive zmenila titulky pd video zabery a promyvala zapadu mozky tim, jak je

rusko agresivni (na zaberech byla agrese Gruzie)

- Fox News v primem prenosu zastavila interview s zenou , ktera utekla z

Cvinhali po utoku Gruzie. V Prime prenosu interview oznacila Gruzii jako

stranu, ktera rozpuotala konflikt a jako agresora. ZAcala popisoavt hruzy,

keter prozivali osetinci pri vpadu gruzincu, ale americky redaktor se ji

snazil zastavit behem jejiho povidani, neustale je nabizel, ze se asi

spletla agresora s Ruskem ale ona trvala na svem a kdyz se mu nepodarilo ji

presvedcit, tak ji nasilin uprosterd interview vypli z primeho prenosu

uprosterd vety... Ja jsme to inteview videl nekolikrat na ruskem TV a byl

jsem sokovany z predpojatosti Fox News. Kdo stoji za zapadnimi sdelovacimi

prostredky, pokud se boji ukazat pravdu, ktery se jim nehodi do kramu?

- k hranym fotografiim z Gori se uz vyjadrili mnozi jini, Reuters se k memu

udivu ani slovem neomluvila za tento podvod (jenom foto tise ztahla),

mezitim tyto foto ale po celem svete publikovali jine noviny a znovu bez

zpetne omluvy za dezinformaci. Pri falsovani foto behem behen konfliktu

Israelev Libanonu byl u Reuters mezinarodni skandal, behem ktereho

propustila daneho redaktora a fotografa, ale nyni na zapade nikdo za tento

podvod reuters nekritizuje ...Jedina MF DNES vystoupila s otazkami, ale take

take po potvrzeni techto faktu Reuters nekritizuje...

- jediny Valcav Klaus nasel odvahu rici pravdu o dezinformacich, ale ostatni

se ho hned snazili umlcet a jeste naopak pokracuji v dezinformacich

- Putin poprosil Bushe v moment zacatku gruzinske agrese ovlivnit a

zastavit Sakaashivili, ale Bush nisc roto neudelal. Rusko posllao sve

jednotky az 14 hodin po zacatku masivniho bombardovani Cvinchali.

- na zapaade se mlci o tom, ze v Gruzii pracovalo na ministerstvu obrany 120

vojennych poradcu USA, kteri opustili zemi po te, co se Ruska vojska zacali

blizit k Tbilisi. Tvrzeni USA o to, ze o planovane operaci Saakasvili nic

nevedeli jsou proste smesne. Jestlize v zemi pracuje 120 vojenskych poradcu

plus instruktori v Gruzinske armade,kteri jeste navic spolu s Gruzinci

usporadai velke spolecne vojenske cviceni par dni pred samotnou agresi v

Jizni Osetii, tak je proste smesne tvrdit, ze nevedeli o nic tom, ze Gruzie

poslala sve tanky a tezkou techniku pres pul zeme do Jizni Osetie. Prvnihc

nekolik dni po zzacaatku konflitku , jkdyz gruzinske tanky a delostrelectvo

obsazovalo Cvinhali, zapadni politici mlceli, ackoliv je Rusko vyzyvalo, aby

zastavili agresi Gruzie a zaujali jasne stanovisko. Vsuchni si vzpomneli o

konfliktu az po 20 hodinach, kdyz se Rusko rozhodlo razne zakrocit a psolat

tam sve jednotky,. Nikdo se prvni dny ani nezminil o agresi Gruzie, vsechna

vina se okamzite svalovala na Rusko.

- Po obvineni Putina USA a v tom, ze pomohli gruzii agresi pripravit USA

nekolik dni poderzele mlci a vsichnoi oficlani predatavitele se nekem

schovali. Do te doby meli kazdy den mnoho odsuzujicuch reci k Rusku, ale

nyni se boji odpovedet na otazzky tom, co tyam jejich vojensti poradci

delali, jaky byl cil vojenckeho cviceni, proc americti vojaci napadali spou

s gruzinskymi jednotkami na Cvinhali....

- Ruske jednotky se tam dostali celkem rychle (14 hodin po zahajeni

gruzinske agrese) diky tomu, ze velka cast armadniho sboru se nachazi na

Kavkaze, kde hlida tento neklidny region. Je to jen 3 hodiny jizdy to

Cvinchali, proto se da vysvetlit tak rychlou reakci Ruska. Samozrejme ze u

Ruak zrejme byla bojova pohotovost uz nejakou dobu, prootze Gruzie zacala

odstrelovat ruske mirove jednotky v Cvinhali nekolik dni pred masivni

agresi. GRuzie se snazila vyprovokovat ruske mirove jednotky (v Cvinhali

bylo jen asi 500 vojaku s omezenou tezkou technikou) , ale Rusko delalo vs

eproot, aby na tyto provokace neskocili. Proto se Grzuzzie rozhodla behem

jedne noci (olympyjske) ovladnout Cvinhali a mela nadeji na to, ze behenm 1

dne ovladne mesto, vyhlasi tam svoji vladu, zapad to rychle prizna a Rusko

se ani nestihne zorientovat...

Ja jsem ztratil behem tohot konfliktu viru v objektivitu a svobodu zapadniho

tisku. Pripada mi to, jakoby nekteri zapadni zurnaliste specialne pracovali

na zapadni tajne sluzby, sbiraji "potrebne jednostarnne" materialy v

mistech boje. Nevylucuji ani, ze tajne sluzby mohou mit v danych redakcich

sve lidi, kteri "spravnym" zpusobem materialy tridi a dezinformuji. Ja tim

nechci rici, ze Ruska strana a sdelovaci prosterdky byli objektivni, ale o

Rusku se to vi davno. Takovou cenzuru a dezinformaci jsem ale v zapadnich

novinach vubec neocekaval, je to velmi nebezpecna situace pro budoucnost.

Pro mne to je jasne varovani o tom, ze jakakoliv zeme, jak by se

demokratickou nenazyvala, se muze rychle rozlucit se svobodou tisku, a jeji

obyvatele to ani nemusi postrehnout. Proste s ev Evrope take velmi dobra

naucili metody brainwashing. Ve skutecnosti nas sdelovaci prostredky casto

dezinformuji uz jen "spravnym" vyberem podane informace a zamlcenim mnohych

jim znamych faktu. Zacinam mit vazny strach o budoucnost EU , kdyz vidim

nakolik jeji predstavitele a sdelovaci prostredky manipuluji s informaci. Je

videt, ze jakykoliv politicky system, ketry dostava pocit neomezene moci

(jako EU), se ji snazi vyuzit k vlastni cilum a vsechny nadherne slova o

demokracii, svobode slova, ochrane demokraickych hodnot se podrizuji uzkym

politickym cilum. O Saakasvili zapadni politici dobre vedeli, jak nicil

politickou opozici na plne zmanipulovanych volbach vloni v listopadu, jak

byl za jeho vlady zavrazden byvaly premier ministr, dale hlavni opozicni

vudce Paracaskvili v Londyne, jeho metody vladnuti jsou jeste hruznejsi nez

metody ruskych predstavitelu. Staci si precist vsechny lzi, ktere behem

valky siril o konfliktu a srovnat je se skutecnymi fakty. Nicmene jej

zapadni noviny neustale cituji, ikdyz se mnohokrat potrvidily lzi, ktere

siri. Nicmene on je pro zapad demokratem, kteremu nabizi vstup v NATO. Nikdo

na zapaade nepise o tom, ze se dostal k moci diky revoluce, kterou

organizovali americke tajne sluby s pomoci gruzinskych nevladnich

organizaci, ktere dobre vyskolili a sposnorovali ve Washigntonu. Jestli je

toto zpusob demokraticky zvoleneho prezisdenta, za kterym stoji zapad, tak

mam vazne pochybnosti o demokracii na zapade.

Takove pokrytectvi zapadu vsbuzuje v rusku velke pochybnosti o uprimnosti

zapadnich politiku a znechucuje ruskou spolecnost nasledovat proklamovane

zapadni hodnoty demokracie, kterym prestava verit. Rusti politici zacinaji

chapat, ze zapad je pripraven znasilnit sve demokraticke hodnoty v pripaade,

kdy se mu to pekne hodi. Zapad nyni ztratil v ocich mnohych lidi v rusku

pravo poucovat o demokracii a svobode slova, protoze nyni tyto veci jasne

zpochybnil. Proto se propast mezi Ruskem a zapadem bude v blizke dobe

rozsirovat, zapadni politici neumeji a nechteji priznat tyto chyby a sami se

mohou divit, proc je Rusko tak nastvane.

Ja sam rozumim tomu, ze cela Evropa vcetne CR se boji silneho Ruska ze

zkusenosti z minulosti. na druhou stranu je potreba se podivat na situaci z

Ruskeho pohledu. Pokud USA a Gruzie tak otevrene provokovali Rusko a snazili

se prikryvat dokonce teroristy na svem uzemi, tak se neni co divit, ze Rusko

se rozhodlo toto u svych hranic ukoncit. USA nevahalo obsadit Afganistan po

utoku 11. zari kvuli par teroristum , kteri bali udajne vyskoleni Talibanem.

(pozzdeji se ukaazalo, zze nekteri z nich jsou z jinych zemi...) Cely svet

tlaaskal USA za tento boj s terorismem a nyni cely svet meri uplne jinym

metrem rusko....

USA meli daleko mene prav na vtrzeni do Iraku nebo dokonec do Afhanistanu

nez Ruskao do Jizni Osetie. Hlavni rozdil je v tom, ze USA umi prodat svoje

vojenske garsivni akce jako "rozsirovani demokracie" a vetsina sveta tomu

bud veri nebo ma strach nazvat veci svymi pravymi jmeny. Hlavni rozdil je

take v tom, ze evropa se nachazi v jedom tabore s USA a proto se dokonce

boji ji silne kritizovat. Evropa proto nemuze dat objektivni hodnoceni

situace, je prilis spojena s jednim s hlavnim akteru konfliktu- USA. Proto

je potreba si priznatm ze v tomto konfliktu Evropa nehleda objektivni

pravdu, ale ve vlastnim zajmu sebeobrany se snazi Rusko zeslabit a omezit,

protoze se ho sama boji. Nicmene si nelame hlavu nad tim, ze USA zuskali ve

svete v podstate neomezenou moc, s pomoci ktere diktuji vsem ostatnim svou

politiku a sve mocenske.

7 Dan Drápal Dan Drápal | 3. září 2008 v 19:42 | Reagovat

Milý Marku,

Přečetl jsem Tvůj mejl, který jsi zjevně psal značně rozrušen - což Ti

pochopitelně nemám za zlé. Mám ale otázku, do jaké míry máš informace o

informacích, které jsou na Západě k dispozici - a odkud je máš. I když

většina západních médií stojí evidentně na straně Gruzie, neznamená to,

že by zde nebyly informace, které hovoří v neprospěch Gruzie. Proto také

česká společnost (na rozdíl od ruské) není v této otázce zdaleka

jednotná.

Píšeš například, že v západních prostředcích nebyly zprávy o tom, jak

Gruzínci masakrovali Osety. Není to pravda - třeba německá televize

odvysílala poměrně dlouhý pořad z uprchlických táborů Osetinců na sever

od Kavkazu, a ti si věru nebrali servítky, když mluvili o Gruzínech.

(Ten program viděl můj brácha.)

Píšeš, že Bush neudělal dost proto, aby Sakašviliho zastavil. Je

všeobecně známo, že ho před gruzínskou akcí varoval a že mu říkal, že

pro něj Amerika nebude schopna nic udělat. Že jsou v Gruzii američtí

poradci, se ví všeobecně.

Píšeš: "- zabery CNN a mnohych jinych TV ukazovali jakoby masovy

obstrel a

bombardovani ruskymi jednotakmi Gori, pricemz slo ale jednoznacne o

video

zabery z Cvinchali, na kterych Gruzie napadla toto mesto v prvni den

konfliktu. CNN to udelala jednoznacne vedome, protoze tyto prvotni

zabery

byly nejdriv odvisilany ruskou TV jako napadeni Cvinchali. CNN vedome a

lzive zmenila titulky pd video zabery a promyvala zapadu mozky tim, jak

je

rusko agresivni (na zaberech byla agrese Gruzie)"

Milý Marku, fakt, že to nejdříve odvysílala ruská televize, není

přesvědčivým dokladem toho, kdo vlastně ostřeloval. Já neříkám, jak to

bylo - pouze zpochybňuji Tvou jistotu, že CNN jednoznačně vědomě lhala.

Co když lhala ruská televize?

Sám o novinařině trochu vím. Maminka pracovala od října 1968 do roku

1990 pro agenturu Associated Press. Já jsem pro ně pracoval už v srpnu

1968 a pak jsem ještě zastupoval maminku o rok později. Poznal jsem to

hodně zblízka. Mohu Tě ujistit, že v redakcích rozhodně nesedí nějací

příslušníci tajných služeb.

Na druhé straně je pravda, že informacím se moc nedá věřit. Před necelým

rokem jsem seděl v Jeruzalémě s Johanesem Gerloffem a ptal jsem se ho,

co vlastně Izrael bombardoval v Sýrii. Řekl mi: Nevím, ale dozvím se to

tak do dvou měsíců. A říkal, že sdělovací prostředky nikdy nechtějí

čekat, a pokud odvysílají nějakou verzi zprávy, velmi nerady ji pak

mění. Udělají to jen za předpokladu, že opravdu musí. Proto je většina

čerstvých zpráv velmi nespolehlivá. Dá se nakonec přijít na to, jak to

bylo doopravdy, ale trvá to dost dlouho. A pak už to málokoho zajímá.

Sám jsem se věnoval "aféře Čunek" v naší situaci a vím, jak média dokáží

vytvořit naprosto nepravdivý obraz. Na rozdíl od pana Čunka si ale

nemyslím, že jde o spiknutí novinářů. I mezi novináři panuje určitá móda

a určitá solidarita. A novinářská komunita taky dokáže vyloučit toho,

kdo se nepodřídí. To je i můj případ. Protože jsem psal na jeho obranu,

mám více méně utrum.

V gruzínsko-ruském konfliktu nemám tu možnost ověřit si dostatečně

spolehlivě jednotlivé zprávy. Pídil jsem se o tom, kdo a kdy bombardoval

Cchinvali, mám o tom dvě naprosto odlišné verze. Nikdy jsem si nemyslel,

že "Gruzie je zlatá", jak říká náš pan prezident. Nemám iluze o

Sakašvilim. Nicméně vím, jak Rusko vyřešilo Čečnu. Dvě stě tisíc mrtvých

a Groznyj zcela zničený. Nepovažuji tedy Rusko za sílu, která by měla

morální nebo jiné právo řešit kavkazské konflikty. Osobně si myslím, že

by Gruzie měla Osetii i Abcházii odepsat. Beztak odtamtud už byli

všichni Gruzínci vyhnáni.

Ať už to bylo jakkoli, faktem zůstává, že ruská armáda se teď zakopává

na území svrchovaného státu. To je prostě realita, ať už jsou sdělovací

prostředky tam či onde jakékoli. A přístav Poti je jak od Abcházie, tak

od Osetie opravdu hodně daleko.

Dnes jsem slyšel ministra Vondru, že Rusové prý už vydávají ruské pasy

občanům Krymu. Mluvil jsem s několika přáteli z Ukrajiny. Mají opravdu

velký strach a bohužel vím, že právem.

Mám obavy, abys neměl příliš negativní obraz o západní žurnalistice. Máš

ho opravdu z osobní zkušenosti, třeba ze surfování na internetu, nebo

jen z ruských zpráv o západních zprávách? Ujišťuji Tě, že budeš-li

surfovat na internetu, najdeš hodně PROTIGRUZÍNSKÝCH ZPRÁV ZÁPADNÍ

PROVENIENCE. Ano, asi nebudou převažovat.

Pořád ovšem platí, že Gruzínců jsou čtyři miliony, Rusů sto čtyřicet

milionů. Píšeš o politických vraždách v Gruzii. Nemohu to ani potvrdit,

ani vyvrátit, pokud ale vím, v Rusku nebyla vyřešena JEDINÁ vražda

opozičních novinářů z posledních let. Nemám iluzi o Gruzii, nemám iluze

o západních sdělovacích prostředcích. Nicméně míra informovanosti je zde

stále neskonale větší než v Rusku. I proto, že zde lidé svou vládu tolik

"nežerou".

Pán Ti žehnej!

Dan Drápal

8 Jara Jara | E-mail | Web | 6. března 2012 v 15:27 | Reagovat

Super, blog......

9 patek philippe fake patek philippe fake | E-mail | Web | 15. ledna 2013 v 9:33 | Reagovat

Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over. Im definitely enjoying the information. Im bookmarking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and superb design and style.
http://www.palewatches.com

10 patek philippe copy patek philippe copy | E-mail | Web | 15. ledna 2013 v 9:42 | Reagovat

This is one of the most incredible blogs Ive read in a very long time. The amount of information in here is stunning, like you practically wrote the book on the subject. Your blog is great for anyone who wants to understand this subject more. Great stuff; please keep it up!
http://www.palewatches.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama