Říjen 2007

Pedofilové, teroristi, extrémisti...

25. října 2007 v 17:02 | Tomáš Bílek |  aktuální glosy
"Pedofilové, teroristi, extrémisti. Ti všichni mají jedno společné." Toť formulace redaktorky Fridrichové z posledního vydání veřejnoprávního pořadu 168 hodin. Podobně o týden dřív pravila i redaktorka zpráv Novy. Tak si říkám, ještěže jsem se nenarodil jako pedofil. Už bych byl v jednom pytli mezi teroristy a extrémisty všeho druhu. Kdo ví? Možná se jednou, až zase, nedej Bože, nějaký dospělý muž znásilní dospělou ženu, dočkáme komentářů i o "heterosexuálech, teroristech a extrémistech."

Polemika s článkem „Nešťastné nápady poslance Šťastného“ (Život víry 7-8/2007)

10. října 2007 v 13:28 | Tomáš Bílek |  Dosud nepublikované vlastní články
Ohlas na článek "Nešťastné nápady poslance Šťastného" (ŽV 7-8/2007)
Překvapilo mě, s jakým eufemismem píše D.Floryk o (v tuto chvíli již rozpadlé) polské vládní koalici ("Jistě ne vše, co polská národně-konzervativní koalice podniká, musí mít náš plný souhlas, nicméně odvaha hájit národní a křesťanské kořeny a čelit nátlaku moderních eurozvráceností Polákům neschází"). Jde, podle mého soudu, o doklad zúženého a ideologicky pojatého přístupu typu: "konzervatismus a tradice = dobro, relativizace = zlo." Přitom odstoupivší polská vláda byla ideovým slepencem velmi podivným. Předně, její součástí byla extrémistická strana Sebeobrana vedená A.Lepperem. Tento "český Miroslav Sládek," známý buran a organizátor "nevěstince" ve svém poslaneckém klubu, člověk, který nechal kdysi paralyzovat polskou silniční síť kydáním hnoje, reprezentuje ve skutečnosti, pod pláštíkem pravice, ekonomické směřování výrazně levicové. Jiná část koalice, Liga polských rodin (LPR), je známým doupětem protižidovské lobby, napojené na antisemitské Radio Maria. Těm, kteří by snad chtěli z titulu konzervatismu LPR hájit, chci říct, že se před nedávnem sloučila se Sebeobranou v jednu stranu. A nakonec, nejsilnější část koalice, Právo a Spravedlnost (PiS) dvojčat Kaczyňských, je z hlediska konzervatismu uskupením rovněž dosti obskurním (pro zajímavost například uvádím, že tito dědicové prvorepublikového diktátora Pilsudského se - alespoň podle Walesových slov - pokusili v 90.letech zosnovat proti němu státní převrat).
Sám se považuji za konzervativce a mj. jsem publikoval i v časopise vydávaném právě Florykovým Konzervativním klubem. Osobně si však nemyslím, že jediným úhlavním nepřítelem konzervatismu je relativistická, moderní západní civilizace, jak to někdy konzervativní mainstream vnímá. Tak např. agendu antifašistické polemiky zvedla ze země krajní levice, ač by konzervativní pravice k tématu rozhodně měla co říci. A některé formy konzervatismu (například ultrakonzervatismus islámský zodpovědný v Íránu a Saúdské Arábii za systematické vyvražďování homosexuálů,[1] ale jiné formy konzervatismu nacionálně parakřesťanského) určitě ideovou koalici tvořit nemají. Naopak, tyto ideologicky defektní systémy volají po mediální, diplomatické (v případě některých, např. zmiňovaných blízkovýchodních zemí, i ekonomické) protiofenzívě. A skutečnost, že ODS vnímá PiS jako svého přirozeného polského spojence, je podle mého názoru politikou velmi nesprávnou.
Křesťanští politici se mohou výrazně inspirovat přínosem otců konzervatismu, jako byli Burke, Tocqueville a další, avšak polský konzervatismus má k těmto idejím hodně daleko.
Floryk dále v článku chválí Polsko a státy Pobaltí za odmítání "homosexuální agendy." Asi by bylo správné začít rozlišovat mezi "agendou homosexuální" a - řekněme - "agendou homosexualistickou." Litevské úřady nedávno odmítly povolit propagaci homosexuální akce ve veřejné dopravě. Mám za to, že správným konzervativním postojem není vytlačování homosexuálů z veřejného prostoru. Homosexuálové existují a jejich volbou je buď hřích nebo dobrovolný celibát a usilování o osvobození. Určitě však není na místě, aby se skrývali a přetvařovali, jak se je k tomu snaží nutit úřady v Litvě nebo v Polsku, kde na zakázané homosexuální manifestaci mládežnická odnož LPR pohrdlivě provolávala slogan "Celé Polsko se vám směje." Homosexuální agenda je legitimní a konzervativci by ji měli uchopit, homosexualistická agena legitimní není.[2]
Shrnuto na závěr, vztah mezi konzervatismem (zejména evropským kontinentálním) a křesťanstvím je velmi ambivalentní, zvláště pro nacionalismus a pseudokřesťanské úchylky, kterými je infiltrován. Nedomnívám se, že pokud se někdo postaví relativistickým a socialisticko - byrokratickým trendům v EU, musí nutně vždy hájit menší zlo.
Tomáš Bílek