Z konference o homosexualitě (publikováno v časopise Život víry 9/2005 a 3/2006)

28. srpna 2007 v 13:53 | Tomáš Bílek |  Vlastní publikované články - aktuální

Z konference o homosexualitě

V druhé polovině června pořádala sdružení Teen Challange a Exodus Global Alliance konferenci o problematice homosexuality. Toto setkání, konané v Praze, jsem navštívil jako jeden z asi 50 účastníků (část z nich byli přirozeně pastoři a jiní služebníci, kteří nemají s homosexualitou osobní zkušenost). Tak nízká účast byla pro mě zarážející. Překvapuje mě, že řada křesťanů, kteří s homosexualitou osobně bojují, si mohou dovolit ten luxus a nepřijet na zatím jedinou konferenci tohoto zaměření v České republice v historii. A nebo je ex-gay[1] křesťanů v ČR opravdu tak málo, což by mě žel Bohu moc nepřekvapovalo. Znovu a znovu totiž slyším, jak je boj s homosexualitou těžký a jak málo je těch, kteří vítězí. Navíc je gay komunita jednou z evangeliem nejméně zasažených skupin v republice (o tom více ve druhé části článku).
Témata přednášek byla pestrá: "osvobození z homosexuality", "uzdravení - realistická očekávání", "prevence homosexuality", "zakládání služby těmto osobám", "můj blízký je gay, pomozte!" K některým bodům bych rád nyní něco uvedl.
Vznik homosexuality kladou ex-gay sdružení ( Exodus Global Alliance je ve světě neznámější a nejvýznamnější) za vinu zvláště prvku výchovy rodičů a vlivu kamarádů v dětství. Což v praxi znamená, že necítí-li se např. syn dostatečně přijat od otce, přebírá-li kompetence otce ve výchově v neúměrné míře matka, necítí-li se dostatečně přijat svými kamarády - vrstevníky, může se u něj vyvinout porucha sexuální identity. Podle některých názorů pouze za předpokladu určité vrozené predispozice.
V přednášce "Prevence homosexuality" jeden z řečníků Dr. M.Wong uvedl: "Když skončí období kojení, chlapec si vůbec poprvé uvědomuje, že je oddělený od matky. Chce se přiblížit k otci, ale otec ho odmítne." Odmítnutí může nastat pod vlivem rodinné krize či ztráty zaměstnání otce. Syn pak podle Wonga reaguje tzv.defenzivní lhostejností. "Ty mě nemáš rád, ani já tě nemám rád," popsal Dr.Wong chlapcovy reakce. Dítě se v podstatě stává emocionálním sirotkem. "Je chyceno do sítě matka-syn. Úzké emoční přilnutí vyústí ve vštípení pohlavní charakteristiky genderu matky," vysvětlil Wong. To je podle něj také důvodem, proč mají někteří homosexuální muži gesta a chování jako ženy. "Matka, která supluje roli otce, se pak cítí důležitou. A tento pocit ji naplňuje zvláště tehdy, má-li narušený vztah s manželem,", dodal Wong. Představitel sdružení Exodus pak popsal bádání nositele Nobelovy ceny za lékařství, Dr.Lorenze. "Lorenz prováděl pokusy s husama. Zjistil, že cokoliv se hýbe před očima husy 36 hodin po vylíhnutí, mají tato zvířata tendenci považovat za svou matku," uvedl řečník a ukázal několik diapozitivů s "husí matkou" Lorenzem obklopeným malými husami. Na tomto příkladu představitel Exodu vysvětlil svou teorii vštípení falešné pohlavní identity. Dr.Wong tedy zmínil i několik rad rodičům, jak je ochránit před homosexualitou. "Otcové, neměňte povolání do 3 let věku dítěte, necestujte příliš mimo domov, utěšujte a hlaďte své malé syny".
"V církvi pozoruji a vyhledávám syny samoživitelek. Dělejte to také. Věnujte jim větší pozornost.Vezměte je třeba na výlet," řekl Dr.Wong. Ke skutečnosti, že je více homosexuálů mezi muži dodal, že "chlapci jsou více zranitelní než dívky."
V jiné přednášce byla prezentována studie Dr. Spitzera, který prováděl průzkum s 200 lidmi, kteří bojovali s homosexualitou v USA za podpory křesťanských ex-gay skupin. Studie prokázala, že u řady lidí je změna orientace (a dokonce i forma sexuální touhy a pokušení z homosexuální na heterosexuální) možná. Značnou roli zde hraje podpora duchovně vyzrálých komunit, které v Evropě, zvláště východní, na rozdíl od USA, kriticky chybí.
Řečníci se zabývali také konkrétními radami, jak proti homosexualitě bojovat. Boj by neměl probíhat jen v oblasti chtíče, kde je hypersexuální pokušení a závislost na pornografii často větším problémem než u heterosexuálů. Ex-gay skupiny kladou hlavně důraz na budování nesexuálních, ale hlubokých přátelství s kamarády téhož pohlaví. To má podporovat vědomí sebepřijetí, vědomí správného sebehodnocení, správně prožívaných vztahů ke stejnému i opačnému pohlaví. Dokonce vyzvali k "odvaze budovat kamarádství s hezkými, pohlednými muži", s argumentací, že se tak vytváří vědomí přijetí těmi, které obdivujeme. Proti této myšlence jsem v diskuzní části vystoupil, neboť jsem přesvědčen, že podobná přátelství rychle přerůstají do emocionální závislosti, zamilovanosti a zvýšené žádostivosti. Také jsem vyjádřil názor, že řečníci na konferenci přeceňují vliv psychických faktorů na rozvoj homoerotických tužeb. "Mám za to, že tato žádost si žije do značné míry svým životem, byť mohu mít neerotická kamarádství s heterosexuálními muži sebelepší," zmínil jsem v panelové diskusi. Zástupci Exodu však trvali na svém, což přede mne staví vážný otazník, proč docházíme k tak odlišným zkušenostem a závěrům.

Problém homofobie

Kapitolou samou pro sebe je pak problematika homofobie.[2] Konference se tohoto tématu dotkla pouze okrajově, s tím, že se jedná v podstatě o heterosexuální rasismus. Osobně však považuji homofobii za jeden z největších společenských problémů současné civilizace.
Jak se homofobie projevuje? Nejběžnější nadávky mezi dětmi zahrnují různé hanlivé variace slova gay. Vtipy na účet homosexuálů jsou také pověstně rozšířeny (přirozeně, v dnešní liberální společnosti není homosexualita trestána, tak jako tomu bylo celá staletí v evropských katolických i protestanských teokraciích, a tak jak je tomu dodnes v arabském světě, ale např. i na militantně-homofóbní Jamajce).
Ti, kteří během dospívání pocítí touhu po stejném pohlaví, pod vlivem homofobního okolí úzkostlivě tají svou citovou a sexuální orientaci. Vnímají totiž, že by si na ně jejich vrstevníci ukazovali a stali by se terčem posměchu. To jen zesiluje vliv jednoho ze zdrojů homosexuality - nepřijetí vrstevníky stejného pohlaví. Osobně znám desítky homosexuálů, a není mezi nimi snad nikdo, kdo by svou orientaci úzkostlivě netajil. Pro praktikující homosexuály to znamená skrývat rovněž své citové projevy ("jak by to bylo nepříjemné, kdyby se za námi, pokud bychom se drželi za ruce, stále někdo otáčel"). Tento pro gaye neuvěřitelné nedůstojný stav není bez politických následků: homosexuálové se s tím nedokáží vyrovnat a jejich politická sdružení de facto měří svět pouze optikou emancipace homosexuálů. Kdo podporuje homosexuály je dobrý a kdo je proti, je tmář, rasista a zpátečník…
Hnutí jsou vlivem této frustrace zradikalizována a nejsou schopna přijmout zdravý heterosexuální, nebo dokonce křesťanský názor. A zde je, domnívám se, největší výzva pro křesťany.[3] Zdůraznit přijetí vůči homosexuálům, pomáhat jim otevřít svá tajemství. Vytvářet prostředí, kde homosexuálové budou moci otevřeně mluvit o svých citových a sexuálních problémech a nebudou se cítit "divně."
V USA se díky sdružení Exodus a stovkám podobných křesťanských sdruženích daří vytvářet povědomí, že křesťanství znamená přijetí a pochopení (a to i na politické úrovni). V Evropě je hlavním a v podstatě jediným viditelným projevem vztahu křesťanů k homosexuálům neúnavný boj proti zákonu o registrovaném partnerství. A není to jen pověstné image KDU-ČSL (Slyší-li běžný homosexuál zkratku KDU-ČSL, nevybaví se mu obvykle příjemné asociace). [4] Podobně zúžený je problém homosexuální otázky v evangelikálních církvích. Běžnému homosexuálovi prostě pojmy homofobní rasismus a křesťanství splývají.
Nechci na tomto místě otevírat otázku, nakolik je restriktivní postoj církví vůči zákonu o registrovaném partnerství správný. Obecně nemám na problematiku omezování demokratických práv a svobod hříšných lidí jednoznačný názor. Důraz by však měl být položen, myslím si, na pastorační a misijní práci mezi homosexuály. Je škoda, že žádná organizace typu Exodus v ČR dosud nepůsobí. Kéž zmíněná konference není jen první vlaštovkou, ale výzvou k práci na Božím díle.
Tomáš Bílek, bilek21@yahoo.com


[1] "Ex-gay" je termín používaný pro lidi, kteří se zřekli homosexuality a bojují s ní svým postojem a někdy i přirozeností, kdy již nejsou homosexuály.
[2] Bezdůvodné vysmívání se homosexuálům či averze vůči nim
[3]Rrovněž vláda, parlament, média a občanská sdružení by, podle mého přesvědčení, mohla pracovat na různých efektivních antihomofobních osvětových programech (se zaměřením na školství), které by měly za cíl podpořit sociální integraci dospívajících homosexuálů. Žel vláda i média (a homosexuální nátlakové skupiny), ač neustále mluví o právech homosexuálů, ve skutečnosti pouze ospravedlňují homosexualitu jako legitimní životní styl. Vyvíjejí tedy aktivity z hlediska evangelikálních církví nepřijatelné. Proti homofobii toho však dělají zoufale málo. Liberalismus a tolerance totiž nejsou opakem homofobie. Skutečnou opozici homofobii tvoří - pro leckoho paradoxně - evangelium (tragikomicky pokryteckým dokladem mediální prezentace slavných homosexuálních zpěváků je jejich přiznání se k homosexualitě na jedné straně a produkce heterosexuálních videoklipů a písňových textů na straně druhé)
[4] Toto nemá být politická narážka. Volba této strany mi osobně připadá (byť s velkými výhradami) přijatelná.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Petr Tomeš Petr Tomeš | E-mail | Web | 8. prosince 2009 v 19:38 | Reagovat

Mrzí mě, že je podle vás škoda, že v ČR nepůsobí žádná exgay propaganda. Ta totiž opakuje zcela vyvrácenou mantru o původu homosexuality a lže také o úspěšnosti změny. Činnost takových organizací nemá s vědou a odborností vůbec nic společného:
http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Choice_vs._innate

2 Iva Iva | 21. ledna 2010 v 18:50 | Reagovat

To jak tihle odborníci vysvětlují homosexualitu mi připadá směšné, protože je všude napsaná teorie, jak vzniká mužská homosexualita, zajímalo by mě, jak by vysvětlili homosexualitu u žen.

3 Tomáš Bílek Tomáš Bílek | 9. října 2010 v 0:41 | Reagovat

Prosím, pokud budete chtít téma více společně prodiskutovat, napište mi na můj e-mail: t.ombi@seznam.cz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama